Новоапостолска Църква Интернационал

Списък на енориите по целия свят - адреси

Крачка 3 от 3 - приемане на код HTML

Да се копира изцяло кода HTML и да се нанесе на желаното място в уебстраницата

Настройки » Преглед » HTML код

<div id="adressbook" style="width: 100%; height: 100%; min-height: 200px; min-width: 200px;" ></div>
<script type="text/javascript" src="//api.nak-adressbuch.de/static/js/adressbook.js?2017021801"></script>
<script type="text/javascript">maps.run('//api.nak-adressbuch.de/?locale=bg')</script>